Generalfullmakter

  • Av: Redaksjonen
  • 9. oktober 2015
  • Fagstoff

I forbindelse med erverv av eiendom uten at ervervet blir tinglyst i forbindelse med overdragelsen, benyttes ofte generalfullmakt for å sikre kjøper den rettslige disposisjonsretten over eiendommen.

Av: partner dr. juris Line Ravlo-Losvik og senioradvokat Trude Gran, Advokatfirmaet Wikborg Rein

Når kjøper ikke får hjemmel til eiendommen, er han avhengig av at generalfullmakten gir de nødvendige rettigheter knyttet til disponeringen av eiendommen for å unngå å måtte ha selgers medvirkning til slike disposisjoner.

Kjøper vil typisk ha behov for å tinglyse heftelser på eiendommen, overskjøte eiendommen til fremtidige kjøpere og å signere dokumenter forbundet med utvikling av eiendommen (byggesøknader, seksjoneringsbegjæringer mv.). Generalfullmakten bør således gi kjøper rett til å foreta enhver rettslig beføyelse over eiendommen.

Fullmakten bør videre gjøres ugjenkallelig og tidsubegrenset, og det bør være adgang til å overdra/transportere fullmakten til tredjepart. For at fullmakten skal kunne benyttes ved signering av skjøter og pantobligasjoner, må den være vitnebekreftet, jf. tinglysingsloven § 17.

For slike tilfeller må fullmakten også inneholde opplysninger om fullmaktsgivers sivilstand. Dersom fullmaktsgiver er gift og eiendommen brukes som felles bolig, må ektefellen samtykke på fullmakten, jf. tinglysingsloven § 13 femte ledd.

Dersom kjøper ønsker å disponere over eiendommen til fordel for seg selv, kalles dette selvkontrahering. Eksempelvis kan det tenkes at kjøper ønsker å tinglyse sitt erverv.

Tinglysingen aksepterer ikke selvkontrahering med mindre fullmakten uttrykkelig gir rett til dette, og de viser i så måte til tinglysingsloven § 12. Fullmakten må dermed eksplisitt angi at den omfatter en rett for fullmaktshaver til å disponere over eiendommen til fordel for seg selv, herunder overskjøte eiendommen til seg selv. En generell generalfullmakt som uten nærmere angivelse gir kjøper rett til «enhver rettshandel over eiendommen», godtas ikke av tinglysingen og tinglysing vil bli nektet.

Husk også – ved bruk av fullmakten ved tinglysing – at dersom originalfullmakten ikke sendes inn ved tinglysingen, må det sendes en bekreftet kopi av fullmakten som også påføres dato og følgende tekst:

«Fullmakten gjelder på tidspunktet for signering av dokumentet.»

 

Først trykket i Eiendomsmegleren 6 2015

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no