• Fagartikkel
Bygård med aksjeleilighet

Forlenger frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte

Kongen i statsråd godkjente i dag en forlengelse av den midlertidige loven om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier.

Formålet med lovforslaget er å legge til rette for at boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier kan gjennomføre sine lovpålagte oppgaver uten at dette kommer i strid med pålegg og anbefalinger som helsemyndighetene har gitt som en følge av utbruddet av covid-19.

Loven varer til 1. november 2020.

Les mer på Regjeringens sider her.

Del artikkel: