Prospekt – salgsoppgave

Prospektet – eller salgsoppgaven – er meglerens skriftlige beskrivelse av boligen som skal selges. Dette skal du få på visning:

P-rom, S-rom, boligareal, kvadratmeterpriser

Areal er et begrep for størrelse gjerne målt i kvadratmeter (m2). Boligstørrelse oppgis som: BRA = Bruttoareal innvendig målt eksklusive yttervegger med innervegger. Alle etasjer. BTA = Bruttoareal målt inklusive yttervegger. Alle etasjer. P-rom = primærrom = BRA av boligrom ikke medregnet boder, kjeller etc. Alle etasjer. S-rom = sekundærrom = BRA av boder og […]

Pro & contra-oppgjør

Ved overtagelsen av en bolig gjøres et «pro &contra» oppgjør der selger og kjøper gjør opp for løpende utgifter ved eiendommen, slik som husleie, fellesutgifter mm.