Grunnboken

Grunnboken er det offentlige registeret over eierskap og rettigheter i fast eiendom i Norge.

Gjenboer

Gjenboer er et begrep som ofte brukes i salgsannonser og salgsoppgaver. Da ofte som «ingen gjenboere». Det betyr som oftest at det ikke er noen som har innsyn inn i boligen. Men begrepet gjenboer har flere betydninger.