Eierseksjon

Bolig som eies i sameie med andre, men som er seksjonert  slik at alle har sin bolig klart definert.

Egenkapital

Egenkapital er den delen av kjøpesummen du har i bankinnskudd som du dermed ikke trenger å låne. Egenkapital vil dermed være oppsparte penger, penger fått i arv el.

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring er selgers forsikring mot at du reklamerer på mangler ved boligen. Kalles også for «boligselgerforsikring».