Arealavvik

Når en eiendom viser seg å ha en annen størrelse enn angitt vil dette omtales som «arealavvik» eller «arealmangel».

Akseptfrist

Akseptfristen er den fristen en budgiver setter i sitt bud om når han eller hun senest må ha svar på om selger godtar budgivers bud.

Aksjeleilighet

Aksjeleilighet er en bolig som eies sammen med andre i et felles aksjeselskap. Aksjeleiligheter ligner mye på borettslag, og er en etablert og trygg eierform.

Andelsleilighet

Andelsleilighet er et annet ord for borettslagsleilighet som er organisert i et borettslag.