Endringer i plan- og bygningslovens regler om ferdigattest

I forbindelse med regjeringens arbeid med å forenkle og fornye offentlig forvaltning ble det i juni 2014 vedtatt endringer i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Endringene går i all hovedsak på strukturelle tiltak for effektiv tilrettelegging for utbygging, men det…Les mer →


Oppbevaring av elektronisk signerte kjøpekontrakter

  Av: Juridisk avdeling NEF Det følger av Eiendomsmeglingsforskriften § 3-7 (1) at foretakene skal «..oppbevare ett eksemplar av kjøpekontrakten i original.» Både NEF juridisk og Finanstilsynet har mottatt henvendelser om hvorvidt denne bestemmelsen er til hinder for elektronisk signerte…Les mer →


Risiko og ansvar for fradeling av tomt

Ved salg av tomt som utgjør del av en eiendom, bør det avtales hvem som har risikoen og ansvaret for at tomten blir fradelt. I verste fall risikerer kjøperen å tape både eiendommen og kjøpesummen.


Et signeringsforbehold rekker vidt – avklarende dom i høyestrett

I forbindelse med oppkjøp av Strømstad Marina i 2010 tok den aktuelle kjøperen et såkalt signeringsforbehold per e-post under kontraktsforhandlingene. Etter omtrent ett år med forhandlinger, der partene både hadde blitt enige om nærmest alle detaljene knyttet til kjøpet, og…Les mer →


Tomtefeste – hva skjer?

Av: Juridisk avdeling NEF Dom i Høyesterett HR-2015-843-S Høyesterett i storkammer avsa 22. april 2015 dom i sak om tomtefeste og regulering av festeavgift. Dommen endrer tolkningen av tomtefesteloven § 15 med bakgrunn i EMDs dom i Lindheimsaken fra 2012. Saken…Les mer →


Flytende dødsbo og eiendomssalg

Flytende dødsbo» betegner situasjonen fra et dødsfall inntrer og frem til skifteattest utstedes til arving eller bostyrer. Blir denne perioden lang, kan dette være et problem for blant annet avdødes kreditorer. Artikkelen belyser noen utfordringer knyttet til eiendomstransaksjoner.


Villaservitutter og «villamessig bebyggelse»

Betydningen av tinglyste villaservitutter er stadig til vurdering i domstolene. Vi sammenfatter de siste avgjørelser for å kartlegge hva som menes med «villamessig bebyggelse» i dag og hvilken betydning slike servitutter kan ha.


Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

  Av: Juridisk avdeling NEF Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3) at megler ikke skal disponere noen av del av kjøpesummen til fordel for selger før kjøper har fått rettsvern for sitt erverv. NEF ønsker å presisere at megler…Les mer →


Lovbestemt bortfall av forkjøpsrettigheter

Av: Kristian Korsrud, Advokatfirmaet Hjort Løsningsrettigheter er en fellesbetegnelse på rettigheter som gir en rettighetshaver (enten person eller eier av eiendom) rett til å overta en fast eiendom på nærmere bestemte vilkår. Den mest praktiske løsningsrettigheten er forkjøpsrett – dvs….Les mer →


Dokumentavgift ved salg av nybygg

Nye leiligheter i nyoppførte bygg er i utgangspunktet 2,5% billigere enn tilsvarende nye leiligheter i totalrehabiliterte eldre fabrikklokaler, men denne fordelen kan glippe hvis bygget disponeres feil.


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no