Boligprisene i juli 2018

Boligprisoppgang som forventet

Fersk statistikk viser at boligprisene i Norge i gjennomsnitt steg med 1,9 prosent i august.

Statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge viser at boligprisene er nå 9,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Som forventet fikk vi et oppsving i boligprisene i august etter en svak utvikling i juli, med unntak for Oslo hvor prisutviklingen var vesentlig svakere enn normalt for august. Etter gjenåpning av universiteter og høyskoler har etterspørselen fra studenter satt sitt preg på storbymarkedene denne måneden. Under pandemien har etterspørselen og prisutviklingen vært sterkt påvirket av historisk lave renter, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Med rentehevinger i høst forventer vi en mer dempet etterspørsel, samtidig som fallende arbeidsledighet og økt arbeidsinnvandring vil bidra til å opprettholde et sundt aktivitetsnivå i boligmarkedet. Det ligger til rette for kjøpers marked med moderat til svak prisutvikling utover høsten, sier Geving videre.

Noe lavere volum

I august ble det solgt 9.465 boliger i Norge, noe som er 5 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 70.553 boliger i Norge, noe som er 6,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i august 2021, ned fra 45 dager i juli. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 16 dager.

Drammen sterkest

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Drammen m/omegn, Hamar m/Stange og Tønsberg m/ Færder med en oppgang på 1,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med uendrete sesongkorrigert utvikling.

Del artikkel