Stikkord: dokumentasjon

Ny Arealstandard, NS3940:2023 er vedtatt

Etter seks års arbeid med revisjon av NS 3940:2012, er den nye standarden nå endelig vedtatt i Norsk Standard. Målgruppen for denne standarden er…

Hjelpedokument som vedlegg ved elektronisk tinglysing

Elektronisk tinglysing har kommet for å bli, og med følger også behov for å utvikle og utvide tjenesten. Kartverket har nå åpnet for at…
kartverket logo

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdatering i slutten av 2023

1. januar 2024 skal tre fylker bli til sju og én kommune splittes i to. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca….

Gamle adkomstretter, nytt innhold

Avtaler om adkomstrett til annen manns eiendom kan være uklart utformet og gi opphav til splid. Spliden står typisk om hva veien kan brukes…

Lavt konfliktnivå etter endringer i avhendingsloven

Formålet med endringene i avhendingsloven var å frambringe bedre informasjon om boligen, senke konfliktnivået og skape en tryggere bolighandel for begge parter. Av: Carl…

Boligpolitikk, erfaringer og fakta

Boligpolitikk tok dessverre ikke tatt mye plass i valgkampen. Dette til tross for den store betydningen boligmarkedet har for hver enkelt av oss og…

– Rentepolitikken får store skadevirkninger for boliginvesteringene

Norges Bank setter opp styringsrenten ytterligere. Dette tror Norges Eiendomsmeglerforbund vil få langt større skadevirkninger for boliginvesteringene enn man så for seg. Norges Bank…

Boligmarkedet i med- og motvind

Boligmarkedet er alltid i vinden, men på konferansen til NEF og Selvaag Bolig 13. september fikk vi høre flere nyanser rundt dette temaet. Tittel…

Svakere enn normalt boligmarkedet i august

– Antall boligsalg var høyt i august, samtidig er prisutviklingen svakere enn normalt som må ses i sammenheng med renteutviklingen. Tilbudssiden i bruktmarkedet er…

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet: Tiltak knytte til klientkontoar

Eiendomsmeglingsforetak og advokater som driver eiendomsmegling behandler store beløp, og det er et krav at mottatte klientmidler blir oppbevart og behandlet på en sikker…

Hvem bør få de unges stemme?

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 28. august 2023 Unge som vil ha en framtid i Oslos boligmarked, bør kjenne sin besøkelsestid nå. – Stemmer man…

Åpner for ny diskusjon om kompetansekrav

Samstemt tilfredshet med virkningene av nye lovregler, og politisk åpning for vurdering av kompetansekrav for takstingeniører, da trygg bolighandel ble debattert under «Arendalsuka». Ja,…