Stikkord: avtalerett

Høring: Meld. St. 13 (2023–2024) Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet

Til: Kommunal- og forvaltningskomiteen Siden høsten 2021 har vi ventet på en konkretisering av regjeringens boligpolitikk. I mellomtiden har antall og andel førstegangskjøpere falt…

Boligmarkedet: – Økende optimisme og svak tilbudsside

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 0,9 prosent i mars 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,6 prosent. Ferske tall fra Eiendomsverdi,…

Mange flere unge er avhengig av foreldrehjelp for å kjøpe bolig i Oslo

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 3. april 2024 Statistikk som Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har fått levert på bestilling fra Statistisk sentralbyrå og bearbeidet av…

Større åpenhet om aksjeeiere – NEF på innspillsmøte med statssekretær Tore Sandvik

NEF v/ Cecilie Eide Knudsen har i dag deltatt på innspillmøte med statssekretær Tore Sandvik vedrørende arbeidet med større åpenhet om aksjeeiere. NEF var…

Renten: – Underdekningen av nye boliger fører til økt etterspørsel etter brukte boliger

Norges Banks holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en…

– Bekymret for at tiltakene er for svake

Regjeringen la fredag 15. mars fram Boligmeldingen – «Ein heilskapleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet» I meldingen skriver regjeringen at «Det overordnede målet…

Bunnotering for førstegangskjøpere i boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 15. mars 2024 Det er aldri registrert færre førstegangskjøpere enn i 2023. Fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk…
Skilsmisse

Ekteskapet tar slutt – hva med gjelden?

Oppløses et ekteskap ved skilsmisse skal det økonomiske fellesskapet oppløses og aktiva deles. I det fleste ekteskap vil det gjennom ekteskapet være stiftet gjeld,…
Soverom

Tilsynsaksjon mot eiendomsmeglere – Feil ved markedsføring av antall soverom hos 9 av 10 foretak

Ved oppdatering av Veiledningen for markedsføring av bolig i 2023 har Forbrukertilsynet presisert sitt syn på hvordan antall soverom i boliger skal angis. Det…
Parkering i eierseksjonsloven

Når er parkeringsplassene mangelfulle?

Av: Kristine Ullern advokat og Christian Hartmann advokat/partner i SANDS – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2024 Spørsmålet om mangelfulle parkeringsplasser…

Grunneiers ansvar for overvannshåndtering på egen eiendom

Av: Christina Norland, fast advokat og Tonje Rismo, senioradvokat – begge i Advokatfirmaet Selmer – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 1 2024….
Boligpriser febuar

– Sterk prisvekst til tross for høyt rentenivå

Boligprisene i Norge steg i gjennomsnitt med 1,4 prosent i februar 2024. Statistikken fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge, viser at boligprisene korrigert for…