Historikk

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er et landsomfattende profesjonsforbund for alle som har rett til å drive med eiendomsmegling som ble stiftet den 12. desember 1932 på en restaurant i Stortingsgaten i Oslo. NEF har en lang historie, men én ting står fremdeles sentralt: arbeidet for bedre rammevilkår for eiendomsmegling og en tryggere bolighandel.

Vår historie

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.