Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande kom til enighet om en regjeringsplattform. (Foto: Faksimile Hoyre.no)

Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel

Den nye trepartiregjeringen vil gjøre bolighandelen tryggere for forbrukerne. Dette kom fram da Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet la fram regjeringsplattformen på Jeløya søndag.

Partiene trekker frem at de vil:

  • «styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel»

Og at de vil

  • «gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne».

Les hele regjeringsplattformen her

I regjeringserklæringen har de tre partiene også løftet boligspørsmål på flere andre områder som bolig og stedsutvikling, bygging av studentboliger, boligsosialt arbeid og lavere beskatning av eiendom.

– Vi er svært tilfreds med at den nye trepartiregjeringen løfter trygg bolighandel opp som en av de viktige sakene regjeringen skal jobbe med i denne perioden. Dette arbeidet blir et svært viktig bidrag til å styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes roller og ansvar ved bolighandel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– I fellesskap med Forbrukerrådet, Huseiernes landsforbund, Norges Takseringsforbund og NITO Takst har Norges Eiendomsmeglerforbund spilt inn forslag til de tre partienes arbeid med den nye regjeringsplattformen. Det er svært gledelig at regjeringen setter trygg bolighandel så høyt på dagsorden, og vi ser fram til et positivt arbeid som vil styrke både forbrukernes og våre medlemmers posisjon i bolighandelen, sier Geving videre.

Trygg bolighandel høyt på dagsordenen

Norges Eiendomsmeglerforbund har hatt trygg bolighandel som et av hovedmålene i flere landsmøteperioder. NEF skal arbeide for en økt anerkjennelse av medlemmenes bidrag til trygg bolighandel slik at MNEF fremstår som et verdifullt mestermerke.

På landsmøtet i Tromsø i 2016 ble følgende mål satt for perioden 2016-2018:

Trygg bolighandel:

• NEF skal arbeide for at bolighandelen fremstår tryggere ved bruk av eiendomsmegler.

• NEF skal fortsette arbeidet for økt kvalitet på teknisk tilstandsanalyse, og at dette benyttes i større grad.

• NEF skal påpeke svakheter i lovregulering og organisering av bolighandelen, slik at positive endringer iverksettes.

• NEF skal kontinuerlig arbeide for å sikre forbrukerne en trygg bolighandel.

Del artikkel