NEF med oppdaterte kontraktsmaler

Endringene i avhendingsloven trer i kraft den 01.01.22. Endringene gjelder for kjøpsavtaler som inngås etter at loven har trådt i kraft.

NEF har i samarbeid med advokatfirmaet Grette laget kontraktsmaler som tar hensyn til disse lovendringene, og de ligger nå tilgjengelig på Min NEF.

Primært til mot salg til forbrukerkjøpere

Lovendringene retter seg primært mot salg til forbrukerkjøpere. Siden mange av avhendingslovens bestemmelser er ufravikelige når kjøper anses som en forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), men ellers er fravikelige om ikke annet følger av loven, så er det av avgjørende betydning om kjøper anses som en forbrukerkjøper eller ikke. I tillegg til å være styrende for om kjøpekontrakt for forbrukerkjøp må benyttes, kan det også ha betydning for selger før aksept av bud dersom en budgiver ikke har krav på kontakt uten «som den er»-vilkår.

Innhent informasjon fra budgiver

Våre kontraktsmaler til andre enn forbrukerkjøper, tar høyde for at valg av kontakt er basert på opplysning fra kjøperen om at denne ikke anses som forbrukerkjøper. Det er naturlig å innhente informasjon om dette fra budgiver ved budgivningen. Systemleverandørene har opplyst at de tilpasser sine digitale skjematur for budgivning slik at budgivere må gi nødvendig informasjon. Med mindre eiendomsmegler har informasjon som tilsier at budgivers erklæring er uriktig, må det anses som forsvarlig å bygge på budgivers informasjon om han skal anses som forbruker eller ikke.

Ikke forbrukerkjøper

Der eiendom selges til en som ikke anses som forbrukerkjøper kan det som før tas as-is forbehold. Forbeholdet må, som før, tas før avtaleinngåelsen. Vi har tidligere (Nyhetsbrev av 1.11.21) sendt ut forslag til tekst om lovvalg og kontraktsbetingelser som kan brukes i salgsoppgaver. Vi har gjort en endring i denne teksten og presisert at utenfor forbrukerkjøpstilfellene gjelder avhl. § 3-8, ikke den nye § 3-3 (2), for vurdering av eventuelt innvendig arealavvik. Tekst som er basert på det tidligere forslaget bør korrigeres i tråd med dette.

Tekstforslaget tar for øvrig fortsatt hensyn til at avtale kan komme i stand både før og etter 31.12.21.

Les også: Salgsoppgaveinfoen om lovvalg og kontraktsbetingelser versjon 2.0 her:

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no