NEF logo – Kopi

NEF med oppdaterte kontraktsmaler

Endringene i avhendingsloven trer i kraft den 01.01.22. Endringene gjelder for kjøpsavtaler som inngås etter at loven har trådt i kraft.

NEF har i samarbeid med advokatfirmaet Grette laget kontraktsmaler som tar hensyn til disse lovendringene, og de ligger nå tilgjengelig på Min NEF.

Primært til mot salg til forbrukerkjøpere

Lovendringene retter seg primært mot salg til forbrukerkjøpere. Siden mange av avhendingslovens bestemmelser er ufravikelige når kjøper anses som en forbrukerkjøper, jf. avhl. § 1-2 (3), men ellers er fravikelige om ikke annet følger av loven, så er det av avgjørende betydning om kjøper anses som en forbrukerkjøper eller ikke. I tillegg til å være styrende for om kjøpekontrakt for forbrukerkjøp må benyttes, kan det også ha betydning for selger før aksept av bud dersom en budgiver ikke har krav på kontakt uten «som den er»-vilkår.

Innhent informasjon fra budgiver

Våre kontraktsmaler til andre enn forbrukerkjøper, tar høyde for at valg av kontakt er basert på opplysning fra kjøperen om at denne ikke anses som forbrukerkjøper. Det er naturlig å innhente informasjon om dette fra budgiver ved budgivningen. Systemleverandørene har opplyst at de tilpasser sine digitale skjematur for budgivning slik at budgivere må gi nødvendig informasjon. Med mindre eiendomsmegler har informasjon som tilsier at budgivers erklæring er uriktig, må det anses som forsvarlig å bygge på budgivers informasjon om han skal anses som forbruker eller ikke.

Ikke forbrukerkjøper

Der eiendom selges til en som ikke anses som forbrukerkjøper kan det som før tas as-is forbehold. Forbeholdet må, som før, tas før avtaleinngåelsen. Vi har tidligere (Nyhetsbrev av 1.11.21) sendt ut forslag til tekst om lovvalg og kontraktsbetingelser som kan brukes i salgsoppgaver. Vi har gjort en endring i denne teksten og presisert at utenfor forbrukerkjøpstilfellene gjelder avhl. § 3-8, ikke den nye § 3-3 (2), for vurdering av eventuelt innvendig arealavvik. Tekst som er basert på det tidligere forslaget bør korrigeres i tråd med dette.

Tekstforslaget tar for øvrig fortsatt hensyn til at avtale kan komme i stand både før og etter 31.12.21.

Les også: Salgsoppgaveinfoen om lovvalg og kontraktsbetingelser versjon 2.0 her:

Del artikkel