Høring - forslag om å redusere kravet til oppbevaringstid i eiendomsmeglingsforskriften