Elbil lader.

Regjeringen foreslår å gi beboere i borettslag rett til å lade hjemme

Den sterke veksten i antallet elbiler fører til økt etterspørsel etter ladeplasser. Derfor foreslår regjeringen, på visse vilkår, å gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme.

– Vi ønsker å stimulere til at flere kan velge miljøvennlig transport. Ved å lovfeste retten til å lade elbilen hjemme, gjør vi det enklere for beboerne å få en parkeringsplass med mulighet for lading. Seksjonseiere i eierseksjonssameier har hatt en slik rett siden forrige årsskifte, og jeg ser ingen grunn til at beboere i borettslag ikke skal ha den samme muligheten, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

På den måten vil regjeringen sikre at beboere som har eller vurderer å skaffe seg en elbil kan lade selv om det ikke er et flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen.

Foreslår også presiseringer i eierseksjonsloven

Stortinget vedtok ny eierseksjonslov våren 2017. Etter innspill fra blant annet Norsk elbilforening, ble det vedtatt å gi en seksjonseier rett til å anlegge ladepunkt for elbil. Regelen trådte i kraft 1. januar 2018. Det har oppstått en del spørsmål om hvordan rettigheten skal praktiseres. Regjeringen foreslår derfor presiseringer i bestemmelsen i eierseksjonsloven, med sikte på at reglene i de to lovene så langt som mulig blir like.

Norges Eiendomsmeglerforbund kommer til å svare på høringen som har frist 1. september.

Del artikkel