Kommentarer til Hurdalsplattformen

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 13. oktober 2021

Den påtroppende regjeringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet la i dag fram plattformen til de to partienes politikk i regjering, den såkalte Hurdalsplattformen. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til denne:

Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at den nye regjeringen vil føre en aktiv boligpolitikk, med mål om at flere innbyggere skal få muligheten til å eie sin egen bolig i både byer og distrikter. Vi støtter at regjeringen vil gi kommunene sterkere verktøy for bedre å kunne oppfylle sitt ansvar som reguleringsmyndighet, og at de vil utvide Husbankens rolle i arbeidet for å gjøre flere innbyggere til boligeiere. Vi er glad for at regjeringen vil gjøre en helhetlig analyse av boligpolitikken i en egen Stortingsmelding, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund er skuffet over at regjeringen ikke går inn for en utvidelse av sparerammene i BSU-ordningen. Når BSU begrenses til å omfatte førstegangskjøpere, burde sparerammene samtidig utvides gradvis til et nivå som gjør det mulig for unge å spare opp hele egenkapitalen til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

For ytterligere kommentar:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonsdirektør NEF: 93094191

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er siden 1932 profesjonsforbundet og interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, meglere og advokater som arbeider med eiendomsmegling. Forbundet har 2800 medlemmer. NEF jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i etterkant.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no