bygge-stilas

Lavere vekst i byggekostnader

Byggekostnadene fortsetter å øke, men med en betydelig lavere veksttakt enn i starten av året, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Statistikken viser at byggekostnadsindeksen for bolig gikk opp med 0,7 prosent fra juli til august i år og er 7,2 prosent høyre enn i august 2021. Materialkostnadene økte med 0,3 prosent i samme periode og er 10,3 prosent høyere enn på samme tid året før.

Tolvmånedersveksten er med andre ord fortsatt høy men har avtatt gradvis gjennom 2022 siden toppen i november 2021. Da var de samlede byggekostnadene nesten 15 prosent høyere og materialkostnadene hele 28 prosent høyere enn på samme tid året før, skriver SSB på sine sider.

Kilde: SSB

Kostnadsøkningen gjennom 2020 og 2021 skyldtes i hovedsak stigende priser på trelast, hvor prisen i løpet av sommeren og høsten 2021 mer en doblet seg sammenliknet med prisene året før. Fra denne toppen har markedet kjølnet og prisene falt, og de ligger 10,6 prosent lavere i august 2022 enn i august 2021. Veksten i stålpriser har også vært høy, men vi har sett en nedgang.

Del artikkel