NEFs styreleder Kurt Buck

Kommentar: Månedens boligprisstatistikk

Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Kurt F. Buck, kommenterer den korte tidshorisonten mange har på utviklingen i boligmarkedet.

(Kommentaren ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 4 2017)

Hver gang det kommer en ny rapport, så hiver sjefsøkonomene og andre seg over den i jakten på en vinkling som gir dem noen minutter i rampelyset. Det snakkes gladelig om trender og skift i markedet, basert på endringer den siste måneden.

Det synes jeg er helt håpløst. Å ta en måned for så å trekke bastante slutninger, grenser til det useriøse.

Hvis man ikke ser det i en større sammenheng over en lengre tidshorisont, er det klart man kan finne støtte for nesten enhver teori. Det er ingenting galt med selve statistikken, det er bruken av den som tidvis går over stokk og stein.

Viktig for mange

Boligmarkedet er viktig for mange. De fleste i boligmarkedet er langsiktige eiere og brukere av sin egen bolig. Når de skifter bolig, gjennomfører de som regel kjøp og salg i det samme markedet. Overfokuseringen på de månedlige tallene gir et inntrykk av kortsiktighet, som rett og slett ikke stemmer med virkeligheten.

Månedstallene er ikke viktig eller spesielt relevante isolert sett. Det er for eksempel ikke overraskende om boligprisene i Oslo falt med noen prosent i mai og juni. Det er jo ikke annet enn naturlig etter fjorårets ville prisstigning på 24 prosent. Om noe er det positivt med en slik markedsreaksjon.

Å kalle det en trend eller tolke det som begynnelsen på undergangen for boligmarkedet skaper bare usikkerhet. I den gjeldende situasjonen er det ingen grunn til å overdramatisere.

Og så må mediene slutte å legge Oslo-tallene til grunn for den nasjonale utviklingen. Folk flest bor utenfor Oslo og der går det faktisk ganske bra. Omsetningstiden er en god indikasjon på et velfungerende marked.

Skyte på utlånsforskriften

Å skyte på en forskrift som faktisk virker etter hensikten, er uansett en svært kortsiktig tankegang. Utlånsforskriften har gitt den ønskede avkjøling av Oslo-markedet, som nå faktisk gjør det lettere for unge å komme inn på markedet ved at boligene er blitt billigere.

NEF støtter den linjen finansministeren har valgt. Vi tåler godt en avdempet boligprisvekst, dersom det gir økt robusthet og langsiktig forutsigbarhet i markedet. Boligtallene bør av respekt for folk flest behandles med nøkternhet Det er tross alt folks hjem vi snakker om.

Del artikkel