• Pressemelding
Randi Hollingen - Kjell Inge Søreide

Hollingen gjenvalgt som styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 12.5.2022

Randi Hollingen ble torsdag 12. mai gjenvalgt som styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund på forbundets landsmøte i Kristiansand. Dette blir Hollingens andre periode som styreleder etter at hun ble valgt inn i denne posisjonen i 2020.

Hollingen (55) fullførte eiendomsmeglerstudiet ved BI i Oslo i 2003, og jobber som daglig leder og fagansvarlig hos Privatmegleren i Molde.

– Eiendomsmarkedet er viktig for hele den norske økonomien, og boligmarkedet berører folk flest. Den norske boligmodellen er kjernen i norsk boligpolitikk, og de fleste nordmenn eier sin egen bolig. Eiendomsmeglerne har et betydelig samfunnsansvar for å skape et velfungerende eiendomsmarked med en trygg og effektiv omsetning av eiendommer. Næringen sysselsetter mange tusen mennesker og er i seg selv viktig for norsk økonomi. Som profesjonsforbund representerer Norges Eiendomsmeglerforbund eiendomsmeglernes faglige, etiske og økonomiske interesser, uavhengig av hvilket område og selskap de jobber i. Jeg ser frem til å jobbe videre for interessene til norske eiendomsmeglere og bidra til trygge og effektive eiendomstransaksjoner i det norske eiendomsmarkedet, sier den styreleder Randi Hollingen.

Hun har vært styremedlem i NEF siden 2014, hvorav nestleder siden 2018, og ble valgt til styreleder uten motkandidat.

– Norges Eiendomsmeglerforbund er 90 år i år, og har siden forbundet ble stiftet i 1932 arbeidet med å ivareta eiendomsmeglingen som næring, gjennom å sørge for høy faglig kompetanse blant medlemmene og høy tillit fra forbrukerne til tjenestene som ytes av medlemmene. Vi vil beskytte den uavhengige mellommannsrollen og sørge for vilkår for profesjonsutøvelsen som tjener til både eiendomsmeglernes og forbrukernes beste. Det skal lønne seg å bruke en eiendomsmegler MNEF, sier styreleder Randi Hollingen.

Resolusjon fra Norges Eiendomsmeglerforbunds fra landsmøte 12. mai 2022

Norges Eiendomsmeglerforbund landsmøte fordømmer Russlands angrep på Ukraina. Vi vil uttrykke vår dype bekymring for folk i Ukraina som utsettes for grove brudd på folkeretten. Det ukrainske eiendomsmeglerforbundet, Ukrainian Realtors Association, bruker alle sine ressurser på å skaffe tak over hodet, mat og omsorg til ukrainere som har flyktet fra utbombede hjem. Eiendomsmeglere i Ukraina har mistet yrket sitt, men forbundet gir klart uttrykk for at de vil gjøre alt for å bidra til å gjenoppbygge landet etter krigen og ta tilbake levebrødet sitt. Norges Eiendomsmeglerforbund vil uttrykke vår sterkeste støtte til det lidende ukrainske folk og våre kolleger.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Randi Hollingen – Styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund – Tlf: 48137921
Carl O. Geving – Administrerende direktør i NEF – Tlf: 91582454
Svein Strømnes – Kommunikasjonsdirektør NEF – Tlf: 93094191

Del artikkel