Kollektiv forsikringsordning

Forsikringsfondet, tidligere kjent som NEFs Skadeforsikringsfond, tilbyr kollektiv forsikring til eiendomsmeglingsbransjen. Forsikringsordningen omfatter den lovpålagte sikkerhetsstillelsen for foretak som har tillatelse til å drive eiendomsmegling, ansvarsforsikring samt kriminalitetsdekning.

Forsikringsfondets hovedformål er å tilby konkurransedyktige forsikringsordninger til eiendomsmeglingsforetak. Alle eiendomsmeglingsforetak kan søke om medlemskap.

Forsikringen skal tilfredsstille lovgivningens krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak. Styret i Forsikringsfondet fremforhandler markedets beste vilkår for slik forsikring. P.t. er den kollektive forsikringsavtalen plassert hos Tryg Forsikring.

Mer om Forsikringsfondet se her.

Anbefalinger