Advokatfirmaet Grette

Gode fordeler for NEF-medlemmer hos advokatfirmaet Grette

NEF har en løpende samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Grette AS som gir medlemmene og deres kunder juridisk bistand av kvalifiserte og dyktige medarbeidere innenfor hele det forretningsjuridiske virksomhetsområdet og til rabatterte priser.

Dette får du som NEF-medlem:

  • 15 minutter gratis rådgivning på telefon
  • generell veiledning av arbeidsrettslig art
  • samt 15 % på standard timesatser

 

Slik benytter du deg av avtalen:

Informasjon om hvordan du benytter deg av dette tilbudet finner du under «Medlemsfordeler» på din profil på medlemssiden Min NEF (krever innlogging).

Henvendelser vedrørende alle rettsforhold omkring fast eiendom kan rettes til advokat/partner:
Dag Henden Torsteinsen
e-post: dato@grette.no

Arbeidsrettsspørsmål kan rettes til advokat/partner:
Thorkil H. Aschehoug
e-post: thas@grette.no
tlf: 908 09 877

Om Advokatfirmaet Grette

Grette har ca. 65 advokater og en stor avdeling som jobber med alle rettsforhold rundt fast eiendom (herunder mangelsproblematikk, profesjonsansvar, finansiering/sikkerhet, skatte- og avgiftsproblematikk, plan-og bygningsrett/regulering, bistand ved rettstvister, herunder voldgift).

Grette har også en stor arbeidsrettsavdeling som kan gi bistand ifm ansettelseskontrakter, oppsigelser, advarsler, feriepenger, provisjon, HMS spørsmål som daglig leder i alle foretak nå er lovpålagt å være oppdatert på, samt megleres egne rettsforhold i forbindelse med arbeidsrett.

Øvrige spørsmål:

tlf: 22 34 00 00.