Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS – Juridisk bistand – familie-, arv- og skifterett m.m.

Norges Eiendomsmeglerforbund har en løpende samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

En vesentlig del av arbeidet retter seg mot å forebygge konflikter; gjennom opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, testamenter og foreldreavtaler, samt rådgivning i forbindelse med generasjonsskifter og arveplanlegging.

Det ytes bistand også ved private og offentlige skifter av dødsbo, ektefelleskifter, økonomiske oppgjør etter endte samboerforhold, herunder også oppgjør (ved samlivsbrudd og dødsfall) på tvers av landegrenser.

En del saker lar seg dessverre ikke løse i minnelighet, og må finne sin løsning for domstolene. Våre advokater har betydelig erfaring med prosedyre for alle rettsinstanser, og fører jevnlig saker for domstolene.

Videre tilbys bistand innen forsikrings- og erstatningsrett (herunder profesjonsansvar), fast eiendom og entreprise samt arbeidslivsjus.

Fordelsavtalen gir medlemmene

  • Inntil 30 minutters innledende gratis konsultasjon pr. telefon eller e-post
  • 15% rabatt på ordinære priser
  • effektiv og personlig oppfølgning fra høyt kvalifiserte og spesialiserte advokater

 

Informasjon om hvordan du benytter deg av dette tilbudet finner du under «Medlemsfordeler» på din profil på medlemssiden Min NEF (krever innlogging).

Om Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS er et mindre og spesialisert advokatfirma i Oslo som tilbyr bistand bl.a. innen familie-, arv- og skifterett, herunder også generasjonsskifter samt foreldretvister/barnefordeling. Våre advokater har et særlig fokus på å ivareta også de menneskelige hensyn som gjør seg gjeldende i disse sakene, samt å legge til rette for et så lavt konfliktnivå som mulig. Videre vektlegges tett og personlig oppfølging fra høyt kvalifiserte og erfarne advokater.

Karoline Henriksen

Karoline Henriksen

advokat/partner
+47 416 16 671
henriksen@henriksenco.no
Elise Victoria Arnesen

Elise Victoria Arnesen

advokat/assosiert partner
+47 922 83 222
arnesen@henriksenco.no