Oppgjør mot tinglyst skjøte ved salg av bolig på tvangssalg?

 

Av: Juridisk avdeling NEF

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 6-9 (3) at megler ikke skal disponere noen av del av kjøpesummen til fordel for selger før kjøper har fått rettsvern for sitt erverv.

NEF ønsker å presisere at megler som opptrer som medhjelper ved tvangssalg både kan og skal forholde seg til tvangslovens regler ved slike salg, også i forhold til oppgjør.

Det følger av tvangsloven § 11-38 som omhandler utbetaling av kjøpesummen at «Salget avsluttes ved at kjøpesummen utbetales til de berettigede. Kjøpesummen skal utbetales når både fordelingskjennelsen og stadfestelseskjennelsen er rettskraftige.….»   (vår understrekning)

Tvangsloven § 11-38 må her anses som særlov som vil gå foran både de nye bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 6-9, og eventuelle sikkerhetsforskrifter. At tvangsloven vil ha rang foran eiendomsmeglingsloven støttes i rundskriv 7/2014 hvor Finanstilsynet på side 2 bekrefter at ved tvangssalg gjelder emgll. § 6-9 mv. kun i den utstrekking forholdet ikke er regulert av tvangsloven, og her har tilsynet i note vist til nettopp den nevnte § 11-38.

I forhold til sikkerhetsforskrifter opplyses at det med virkning fra 1. juli 2015 er inntatt en ny bestemmelsen i sikkerhetsforskriftene fra Tryg som lyder: «Ved tvangssalg kan oppgjøre foretas mot rettskraftig stadfestelses- og fordelingskjennelse.»

Det å foreta oppgjør mot en rettskraftig fordelings- og stadfestelseskjennelse vil altså ikke være i strid med verken sikkerhetsforskriftene eller med den nye bestemmelsen i emgll. § 6-9 (3).

Vi presiserer at vi ikke er kjent med ordlyden i sikkerhetsforskrifter fra andre aktører enn Tryg.

 

Først trykket i Eiendomsmegleren 4 2015

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no