• Fagartikkel
Betaling og escrow-avtaler

Ny oppdragsavtale i næringsmegling – salg

Forum for Næringsmeglere (FFN) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i samarbeid med advokatfirmaet Grette utarbeidet en ny oppdragsavtale for salg av næringseiendom.

Oppdragsavtalen kan benyttes for oppdrag som defineres som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4 tredje ledd (eiendom som ikke helt eller delvis er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål), og hvor salgsobjektet er aksjer i eierselskap. Fotnotene i oppdragsavtalen gir veiledning for utfylling av oppdragsavtalen herunder for det tilfelle at salgsobjektet er eiendom, eller hvor det ved inngåelse av oppdragsavtalen er uavklart hvorvidt salgsobjektet er aksjer eller eiendom.

Med utgangspunkt i denne standarden vil det også bli utarbeidet en oppdragsavtale for næringsmegling – utleie. Vi har også under utarbeidelse et forslag til standard tekster i prospekt som informerer kjøpersiden/leietakersiden om hvilke begrensninger som gjelder i meglers oppdrag.

Avtalen ble presentert av advokat Dag Henden Torsteinsen på årets Høstkonferanse for næringsmeglere på Losby.

Oppdragsavtalen finner du under oppgjørsavtaler her.

Del artikkel: