• Fagartikkel
Kontorbygg, næringsbygg

Koronavirus og force majeure i næringsleieforhold

Går koronaviruset inn under force majeure og gir dette leietaker rett til å ikke betale i henhold til leiekontrakten?

Av: Camilla Hammer Solheim, partner/Advokat  i Advokatfirmaet BAHR

Camilla Hammer Solheim

Eksistensen av en force majeure-hendelse som koronautbruddet/myndighetens vedtak som følge av utbruddet, er ikke i seg selv tilstrekkelig til å påvirke partenes forpliktelser under en kontrakt.

Force majeure-hendelsen må vanskeliggjøre/umuliggjøre partens oppfyllelse av kontraktsforpliktelsen hvis den skal påvirke forpliktelsene.

Av denne grunn vil plikten til å betale leie ikke påvirkes av koronautbruddet. Det er ikke blitt vanskelig/umulig for pengedebitor/leietaker å gjennomføre den faktiske betalingen som følge av korona. Korona kan medføre at leietaker får problemer med å betale, men slike betalingsproblemer likestilles rettslig sett med øvrige betalingsproblemer og fritar ikke fra betalingsplikt.

Kommersielle hensyn kan i enkelte tilfeller medføre at kreditor/utleier gir betalingsreduksjon/betalingsutsettelse. Dette er imidlertid ingen rett for leietaker, men en ren kommersiell vurdering hos utleier.

Del artikkel: