• Fagartikkel
hus-under-bygging-pexels

Bedre lovregulering for større utbyggningsprosjekter

Ekspertutvalget som har vurdert hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte, har nå leverte i dag sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du kan lese mer om saken og rapporten her.

I mandatet ble utvalget bedt om å vurdere om det bør innføres regler om omdanning av boligaksjeselskap til eierseksjonssameie på linje med reglene om omdannelse i borettslagsloven § 13-5.

Dette spørsmålet er foranlediget av en høringsuttalelse Norges Eiendomsmeglerforbund innga i forbindelse med endringer i eierseksjonsloven, og forslaget ble fra NEFs side også gjentatt og utdypet ovenfor utvalget.

Utvalget er enig med oss i at slik ordningen med boligaksjeselskap fungerer i dag, har den flere uheldige sider, men har – etter en sammensatt begrunnelse – valgt å ikke fremme forslag om lovendring på dette punktet.

Del artikkel: