2017-06 Videresalg av kontrakt og tidspunkt for innkreving av vederlag (merverdien)(1) (002)