Overtagelse

Overtagelsen er det tidspunktet da boligkjøperen blir formelt eier av boligen.

Overtakelsesprotokoll

En overtakelsesprotokoll skal underskrives av kjøper og selger i løpet av overtakelsen. Det er ved underskrift på dette dokumentet du formelt overtar eiendommen. Rent juridisk går nå risikoen for eiendommen over på deg.