Bergen_fløyen

Sterkt boligmarked i august

Boligmarkedet i august var overraskende sterkt.

I gjennomsnitt steg i boligprisene i Norge med 1,9 prosent i august 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,6 prosent. Den ferske statistikken til Eiendomsverdi, Eiendom Norge og Finn.no viser at boligprisene i Norge så langt i 2022 har steget med 9,1 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 601 168 kroner ved utgangen av august.

Etter feriemåneden juli steg boligprisene overraskende mye i august. Salget av brukte boliger har gjennom 2020 falt tilbake til 2019-nivå. Omsetningen var relativt sterk i august, samtidig er det lagt ut mange boliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Framover vil trolig flere selge sin gamle bolig før de kjøper ny, og tilbudssiden vil fortsette å øke. Når effekten av sentralbankens rentepolitikk får satt seg forventer vi en svakere utvikling utover høsten. Samtidig er vi bekymret for at sjokkterapi fra Norges Bank kan utløse reaksjoner i boligmarkedet som det ikke er lett å forutse i rasjonelle analysemodeller, sier Geving videre.

Mange salg etter sommeren

I august ble det solgt 9.520 boliger i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2021. Så langt i år er det solgt 63.291 boliger i Norge. Det er 9,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i august, opp fra 41 dager i juli. Raskest salgstid har Oslo og Bergen med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 39 dager.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i august hadde Kristiansand med en oppgang på 2,9 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert oppgang på 0,1 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 12,8 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder på 12,2 prosent og Drammen m/omegn med 11,9 prosent. Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 6,0 prosent.

Del artikkel