Bergen

Nedgang i boligprisene i oktober

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med med 1 prosent i oktober 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 2,6 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 370 018 kroner ved utgangen av oktober, viser statistikken fra Finn.no, Eiendomsverdi og Eiendom Norge.

Videre viser statistikken at det i oktober ble det solgt 7.762 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det solgt 81.031 boliger i Norge, noe som er 0,1 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Carl O. Geving – Foto: Jonas Karlsen

Boligprisstatistikken for oktober viser at bruktmarkedet fungerer etter forholdene godt, tross dyrtid og høye renter. Mange bekymrer seg for å få solgt, men relativt høye omsetningstall viser at de fleste får solgt så lenge prisen justeres etter kjøpekraften i markedet. Og folk flest kjøper og selger i samme marked. Trenden med at bruktmarkedet løftes av det svake nyboligmarkedet fortsetter. Selv om det er regionale variasjoner er også salgstiden raskere enn i årene før pandemien, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

I oktober ble det lagt ut 9.333 boliger for salg i Norge, noe som er 10,7 prosent færre enn i samme måned i 2022. Så langt i år er det lagt ut 94.260 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

Boligprisene korrigeres noe ned på høsten og rentenivået bidrar til det, men korreksjonen er svakere enn mange har forventet. Rentetoppen er nær og vi tror at boligmarkedet går lysere tider i møte etter årsskiftet. I år ferdigstilles mange nye boliger som ble solgt i 2021. Dette har bidratt til et midlertidig høyere tilbud av bruktboliger, men allerede i 2024 vil andelen ferdigstilte boliger falle. Når tilbudssiden svekkes gradvis på nyåret vil det motvirke en større priskorreksjon. Samtidig øker boligbehovet sterkt på grunn av befolkningsvekst. Slik det ser ut nå tror vi at bruktmarkedet vil komme relativt sterkt i det nye året, etter en korreksjon denne høsten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i oktober opp fra 40 dager i september. Kortest salgstid hadde Oslo. Lengst salgstid hadde Tromsø med 56 dager.

Del artikkel