Stikkord: p

Risikoene ved å leie ut i påvente av salg

I nedgangstider kan det ofte ta tid å selge en bolig, og det gjelder særlig i områder utenfor de større byene. For mange som…

Utenlandsk kjøper? Identifikasjonskravet kan forlenge kjøpsprosessen

Svak kronekurs gjør det norske boligmarkedet attraktivt for utenlandske investorer. Kartverket stiller særlige krav til utenlandske kjøpere, noe som kan forsinke pantsettelse, overskjøting og…

Salg av fritidseiendom med flere bygninger og oppjustert inngangsverdi

Når en bolig- eller fritidseiendom overtas ved arv eller gave, kan mottaker få oppjustert inngangsverdien på eiendommen til markedsverdien dersom arvelater eller giver selv…

Sterkt første halvår i boligmarkedet

Boligprisene i Norge sank i gjennomsnitt med 0,2 prosent i juni 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent, viser fersk statistikk fra…
Bygård med aksjeleilighet

Borettslagsmodellen – skattemessige besparelser gjennom konvertering av eiendom eiet i AS.

Vi har alle sett overskriftene om stadig økende salg av bygårder som går i utleie. Kombinasjonen av økede rente- og eierkostnader og bortfall av…
illustrasjon av en lovsamling, en vekt og en hammer

Ny lov om Finanstilsynet vedtatt

Den nye finanstilsynsloven ble nylig vedtatt i Stortinget. Den nye loven gir Finanstilsynet et mer moderne rammeverk tilpasset dagens finansmarkeder og internasjonale regelverk. Loven…

Register for registrering av reelle rettighetshavere rulles ut til høsten – slik kan foretaket få tilgang

Etableringen av registeret over reelle rettighetshavere har som kjent latt vente på seg. Siste hinder på veien var behovet for en endring i loven…
kartverket logo

Snart kan man motta tinglyste kopier på dagen!

Hvor mange ganger har vi ikke ønsket oss en digital løsning for mottak av tinglyste kopier fra Kartverket? Selv om bestillingsprosessen har vært digital…

Innlegg: Jobben og livet

For de fleste eiendomsmeglere blir eiendomsmegling en livsstil. Og det skaper debatt. Det er utfordrende å finne balansen mellom jobben og livet. Debatten er…
Randi Hollingen

– Takk for tilliten!

Fantastiske dager med landsmøte og vårkonferanse i Stavanger er over.  Landsmøtet, som er forbundets øverste organ, er en høytidelig og viktig begivenhet som skal…

– Utsettelsen av rentefallet vil skuffe mange

Norges Banks holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Slik Norges Bank nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en…

Forbrukertilsynet anbefaler bruk av kompetansetitler i markedsføringen!

Etter eiendomsmeglingsloven § 6-2 første ledd er det bare personer med eiendomsmeglingsbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter lovens § 4-3 som kan være ansvarlig megler….