Utmerkelser fra Norges Eiendomsmeglerforbund

ÆRESMEDLEMMER og innehavere av fortjenestekorset

Bømark, Bård, Oslo
Krogsveen, Gunnar, Bærum
Raknes, Peder Norman, Molde
Tandberg, Øivind Andreas, Oslo
Stangeland, Sigrunn Undheim, Bryne

HEDERSTEGN

Breiland, Andreas
Bergsåker, Trygve
Birkenes, Inger Sædberg
Boldvik, Tormod †
Brorson, Lise
Bråthen, Tore
Buck, Kurt F.
Bømark, Bård
Bømark, Hj. †
Dahl, Geir Asbjørn
Dahl, Tore
Dreyer, Christian Vammervold
Efskin, Knut
Fagerland, Liv Østgård
Fjeldheim, Paul Henning
Frosterød, Jon Magnus
Grime, Anne-Christine
Grønneflåta, Alf
Hansen, Kjell Normann
Hjelseth, Helge S.
Holm Charlsen, Inger Johanne †
Høiland, Hildur
Haaning, Fredrik
Jahnsen, Jahn Henrik
Kittilsen, Helge †
Kittilsen, Nils H.
Knutsen, Oddvar †
Krogsveen, Gunnar
Landvik Øystein
Langtind, Anders J.
Leganger, Monrad A.
L´Orsa, Jacob Alexander
Martinsen, Erik
Martinussen, Børge
Menne, Anne-Mari
Meum, Solveig
Morud, Erland †
Myhre, Siri-Mette Ryen †
Mæland, Kåre
Normann, Karl †
Nyhus, Gunvor Lien
Nylander, Per †
Næssvik, Bodil
Paulsen, Arthur †
Pedersen, Lilly †
Pettersen, Leif
Raknes, Peder N.
Rode, Rolf †
Rønne, Per
Schumann, Olaf
Skavnes, Mette
Solum, Espen
Solum, Knut †
Stangeland, Sigrunn U.
Steenberg, Erland †
Storli, Geir
Stormfelt, Erik †
Sundli, Arnt †
Swartling, Trygve
Sædberg, Gustav J. †
Sædberg, Gustav J.
Sæther, Tron
Sørnes, Gustav
Sønsthagen, Dag
Tandberg, Øivind Andreas
Tveter, Finn
Østengen, Eli
Aarsland, Per †

HEDERSTEGN (tildelt medlemmer av de nordiske søsterorganisasjoner)
Bjørnbirk, Ib, Danmark
Grøndal, Kurt, Danmark
Hulegaard, Henning, Danmark
Pedersen, Knud, Danmark
Taulbjerg, Egil, Danmark
Heinonen, Viljo, Finland
Koskinen, Kauko, Finland
Perttilä, Timo, Finland
Volanen, Pasi, Finland
Hjärre, Leif, Sverige
Josefsson, Ville, Sverige
Kyander, Raymond, Sverige
Wass, Sven, Sverige
Malmberg, Berith, Sverige
Lundin, Rolf, Sverige
Meyer, Miriam Lowe (NAR)
Kilander, Lars, Sverige
HEDERSPRIS til «Årets eiendomsmegler»
Bømark, Bård (1972)
Nylander, Per (1973) †
Menne, Sverre (1974) †
Hjelseth, Helge S. (1975)
Stabe, Tom (1977) †
Dahl, Tore (1979)
Carlsen, Agnar D. (1980)
Engelund, Svenn (1981) †
Krogsveen, Gunnar (1982)
Rønne, Per (1984)
Sundli, Arnt (1985) †
Solum, Espen (1987)
Jahnsen, Jahn H. (1988)
Gulbrandsen, Mona (1989)
Aarskog, Joar (1992)
Landvik, Øystein A. (1993)
Nylander, Per Ø. (1995)
Efskin, Knut (2000)

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no