PROPR markedsføring av digital tjeneste for privatsalg av bolig(359323)(1)