undersøkelse om førstegangskjøpere med oversikt over endring i antall kjøpere, alder og geografisk spredning