Sekundærboliger i Oslo august 2018

Foto: Carsten Pihl, fri bruk redaksjonelt (tatt i Cort Adlersgate)