Sekundærbolig 2017

Foto: Carsten Pihl, fri redaksjonell bruk