Carl O. Geving intervjues av NRK.

Carl O. Geving intervjues av NRK om eiendomsmelgerutdanningen. (Faksimile fra NRK)