Falck Alarm, fordelsprogram – ikke brukes redaksjonelt