Ditt ansvar som boligselger

[Den 1. januar 2022 trådte nye regler i avhendingslova i kraft. De nye reglene innebærer blant annet at selgeren ikke lenger kan ta generelle forbehold om eiendommens tilstand når kjøperen er forbruker. Trykk her for Norges Eiendomsmeglerforbunds omtale av de nye reglene.]