Grensepinne - hvor går grensen

Foto: Carsten Pihl, fri bruk