Forkjøpsrett i borettslag finner du blant annet i Ullevål Hageby.

Ullevål Hageby, Damplassen. Foto: Carsten Pihl, fri bruk.