NEFs fagsjef Margrethe Røse Solli med korrekturen av ny lærebok.

Margrethe Røse Solli med korrektur av læreboken. (Foto: Svein Strømsnes)