Tolkningsuttalelse - krav til legitimasjonskontroll ved verdivurdering