Mangel ved boligen

Mangel et annet ord for feil på boligen som kan gi deg økonomisk krav mot selgeren.

Mellomfinansiering

Når du kjøper ny bolig før den gamle er solgt, trenger du som oftest et lån til den gamle boligen frem til denne er solgt. Dette «ekstra» lånet kalles mellomfinansiering.