Instruksjonsrett

Overleveringstidspunktet styrer hvem som kan bestemme over kjøpesummen på meglers klientkonto.