Search results for "ervervsbegrensning"

Results 1 - 7 of 7 Page 1 of 1
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: All

Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

[…]avsnittene ser vi nærmere på disse endringene. Endringene i eierseksjonsloven knyttet til ervervsbegrensning Den tidligere regelen og de hensyn den bygget på Eierseksjonsloven § 23 […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven og burettslagslova

Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

[…](Prop. 39 L (2016-2017)) i februar 2017, påpekte Norges Eiendomsmeglerforbund utfordringen med at ervervsbegrensningen – slik den i dag er formulert – er enkel å […]
Read more » Støtter forslaget om å skjerpe ervervsbegrensningen

Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

[…]betydning for en eiendomsmegler.   Nedenfor gis en kort oppsummering av endringene:   Ervervsbegrensning:   Eierseksjonsloven § 23 skjerpes ved at også indirekte erverv vil omfattes  Forbudet mot […]
Read more » Endringer i eierseksjonsloven med virkning fra 1. januar 2020

Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

[…]– eierskiftegebyr og skjerpet ervervsbegrensning    Som vi tidligere har skrevet om er det gjort flere endringer i eierseksjonsloven, og endringene trådte i kraft 1. januar […]
Read more » Endringer i lover med virkning fra 1. januar 2020

Dagens trend:

No searches made yet