Search results for "Beste eiendomsmegler i Oslo"

Results 21 - 30 of 767 Page 3 of 77
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?

[…]denne saken: Slik beregnes eiendomsskatten Hva skal stå i salgsoppgaven? Hvilke opplysninger en eiendomsmeglerinnta i salgsoppgaven om eiendomsskatt vil i stor grad avhenge av om plikten til å gi opplysningen faller inn under eiendomsmeglingsloven § 6-7 første ledd eller § 6-7 annet ledd nr. 11. Finansdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra 2007 uttalt at eiendomsskatt anses som en fast løpende kostnad for eiendommen, og følgelig er eiendomsskatt noe eiendomsmegler må opplyse om etter emgll. § 6-7 annet ledd nr. 11. Les også: Ikke lov med gebyr når banken oppgir restgjeld I og med at eiendomsskatt anses som en fast løpende […]
Read more » Eiendomsskatten i Oslo: Hvordan sette inn i salgsoppgaven, og hvem skal betale?

Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

[…]Jensen (Frp). NEF: Favoriserer boligkjøpere Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, påpeker at de nye Oslo-reglene favoriserer boligkjøpere som skal bo i boligen selv. – Det vil bli relativt sett lettere å kjøpe bolig for å bo foran å kjøpe for å leie ut, kommenterer Carl O. Geving. I møte med NEF: Finansminister Siv Jensen møtte i september NEFs administrende direktør Carl O. Geving og styreleder Kurt F. Buck. Et av temaene var forslaget til ny boliglånsforskrift. NEF manet da til at det ikke skulle gjøres store innstramminger. (Foto: Svein Strømnes, NEF) NEF har i høringssvar ønsket at […]
Read more » Fra nyttår: Maks fem ganger inntekt i lån – og strammere for de som vil kjøpe sekundærbolig i Oslo

Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

Overgangsmeglere skal i fremtiden kunne kalle seg «eiendomsmegler» – ikke bare «megler». Det er forslaget som Regjeringen har fremmet til Stortinget. Onsdag fremmet regjeringen forslag til noen mindre endringer i eiendomsmeglingsloven. – Forslagene gjør det enklere å drive eiendomsmeglingsvirksomhet uten at dette går på bekostning av Finanstilsynets kontroll med meglerbransjen, sier finansminister Siv Jensen (FrP). Enklere tittelbruk Den viktigste endringen for mange er nok at tittelbruken for eiendomsmeglere skal forenkles. Regjeringens forslag innebærer nemlig at alle som har tillatelse til å drive med eiendomsmegling skal kunne kalle seg eiendomsmegler. I prinsippet betyr det at overgangsmeglere og advokater med tillatelse til å […]
Read more » Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg «eiendomsmegler»

Oslo drar boligprisen opp

[…]et mer moderat prisnivå enn tidligere. Det er positivt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving. – Oslo-markedet er preget av en voldsom ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Her er prisutviklingen historisk sterk, og alt tyder på at dette vil fortsette framover. Prisene drives opp av demografiske forhold, og en kommune som somler med tilrettelegging av tomter og byggetillatelser med det resultat at byggetakten er under halvparten av behovet. De økonomiske driverne som inntekt, sysselsetting og renteutvikling har sterk innvirkning på dette markedet. En så bratt prisutvikling som vi ser her gir grunn til bekymring. Osloregionen har ingen […]

Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

[…]Flere kommuner rundt Oslo opplever oppgang. Det gjør også Stavanger og Kristiansand. Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita har oppdatert statistikken over førstegangskjøpere. Tallene for første halvår 2017 viser at antallet førstegangskjøpere går ned første halvår i år sammenlignet med første halvår i fjor. Den samme trenden ser man i Bergen som også har hatt nedgang det første halvåret i år. -Utviklingen tyder på at mange unge med god økonomi og høy betjeningsevne, faller utenfor oslomarkedet når de ikke har en familiebank i ryggen. For denne gruppen førstegangskjøpere bør det tas politiske grep som senker terskelen til boligmarkedet, sier Carl O. Geving, […]
Read more » Færre førstegangskjøpere i Oslo og Bergen første halvår i 2017

Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

[…]er presentert i en ny rapport om sekundærboliger og førstegangsboligkjøpere som Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita presenterer under Arendalsuka tirsdag. Last ned: NEF og Ambita-rapporten august2018 Lånebegrensning i boliglånsforskriften I boliglånsforskriften har lån til  sekundærboliger i Oslo en særskilt begrensning. Det kreves 40 prosent egenkapital for kjøp av sekundærboliger i hovedstaden. Denne bestemmelsen var med fra forskriftens innføring i 2017, og ble med videre da boliglånsforskriften ble videreført i sommer. Tallene viser at til tross for denne begrensningen øker altså antallet sekundærboliger. – Det vi kan si med sikkerhet, er at det finnes mange sekundærboligkjøpere som har såpass gode finansielle muskler […]
Read more » Økning i sekundærboliger i Oslo første kvartal 2018

Nytt fra Stortinget: Overgangsmeglere kan kalle seg eiendomsmegler

[…]eiendomsmeglingsloven som blant annet innebærer  at overgangsmeglere også kan benytte tittelen eiendomsmegler. Bakgrunnen for endringene er Regjeringens arbeid med å forenkle reglene i næringslivet. Se lovvedtaket her. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2018. Tittelbruk Etter lovendringen vil både advokater, jurister med tillatelse og personer med tillatelse etter overgangsordningen også kunne benytte tittelen eiendomsmegler. Dette fremgår av ny § 4-5 første ledd. NEF støttet dette da forslaget var ute til høring. Det gjøres ingen endringer i regelen om hvem som kan være fagansvarlig. Les også: NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere Godkjenning av filialetablering I dag må […]
Read more » Nytt fra Stortinget: Overgangsmeglere kan kalle seg eiendomsmegler

Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

[…]glade for at prisutviklingen modereres, sier  administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Her er endringene i de store byene fra april til mai: Oslo: -1,4 prosent Stavanger: + 1,0 prosent Bergen: + 0,5 prosent Trondheim: + 0,7 […]
Read more » Boligprisene for mai: Oslo trekker boligmarkedet ned

Økning av sekundærboliger i Oslo i 2017

Antallet sekundærboliger i Oslo økte med 1276 i 2017, viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Det ble 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn det var i 2016. De viser tall fra Sekundærboligundersøkelsen til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita. Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt?». Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017 viser statistikken. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016. -Tallene viser en jevn økning i antallet sekundærboliger gjennom 2017. Dette kan komme litt overraskende på noen, men følger den […]

Nytt tilsyn viser mindre prisavvik i Oslo

[…]gjennomsnittsavviket i Oslo nærmere 15 prosent. For å få slutt på denne praksisen tok Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge tak i problemet og innkalte bransjen til møte 31. september. Resultatet av dette møtet var en rekke tiltak som skulle implementeres i Oslo-markedet. Gjennom høsten har bransjen jobbet for å få til en fullstendig omlegging av prisingspraksisen, og i oktober har gjennomsnittstavviket så langt falt til ca. 10 prosent, noe som er lavere avvik enn i for eksempel april og mai fra før omleggingen. Les: Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo Eiendomsmeglernes rolle i prissettingen Noen av de punktene skulle implementeres […]