Search results for "NEF adresse"

Results 801 - 810 of 817 Page 81 of 82
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Ny versjon av standard landbrukskontrakt

[…]og advokat Linn Vårhus Sørhaug, Advokatfirmaet Grette Det ble nylig lansert en ny versjon av NEFs kjøpekontrakt for salg av landbrukseiendom, utarbeidet i samarbeid mellom NEF og Advokatfirmaet Grette. Den nye versjon samsvarer med «as is»-kontraktens nye oppgjørsbestemmelser, og det er derfor gjort endringer i kontraktens punkt 4 om tinglysing og sikkerhet og punkt 5 om heftelser. Landbrukskontrakten er utformet etter samme mal som den generelle «as is»-kontrakten, slik at kapittelinndeling og innhold i all hovedsak er utformet likt. Endringer i eiendomsmeglingsloven nødvendiggjorde revisjon av landbrukskontrakten Ved salg av brukte boliger etter avhendingslova, hvor praksisen normalt har vært at kjøper […]

Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

[…] Listen er tilgjengelig hos Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendom Norge og NEF. Listen kan også fås med spor-endring fra forrige versjon på forespørsel. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk den nye listen fra 1. januar 2020. Vi takker for gode innspill fra bransjen, og håper at den nye listen vil bidra til færre uenigheter om løsøre og […]
Read more » Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020

Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også

[…]denne uken om hva de skal følge ekstra godt med på i eiendomshandelen i år. Fredag vil NEF med styreleder Kurt Buck og administrerende direktør Carl O. Geving i spissen treffe Forbrukerombudet på det årlige kontaktmøtet mellom forbundet og ombudet.  Ser på digital markedsføring Et av områdene Forbrukerombudet skal se på i år er digital markedføring. Både på generelt grunnlag og innenfor bolighandel. – Når rammene endrer seg for forbrukerne, er det viktig for oss å være tydelig på at markedføringsloven gjelder. Loven gjelder også på Facebook og det skal være tydelig hva som er markedføring, slo Elisabeth Lier Haugseth fast […]
Read more » Forbrukerombudet vil holde øye på bolighandelen i år også

Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

Før kjøpere av leiligheter i nybygg kan overta og ta i bruk sin bolig må utbygger sørge for at kommunen har utstedt midlertidig brukstillatelse. I praksis skjer det ofte at nybygget ved kontraktens overtakelsestidspunkt for alle praktiske formål er ferdigstilt, men at kommunen av ulike grunner ennå ikke har utstedt midlertidig brukstillatelse. I et forsøk på å unngå dagmulkt og andre krav fra kjøpere kan det for utbygger være fristende å gi kjøpere tilgang til bygget slik at de kan begynne innflytting av møbler og personlige eiendeler. Av: Frida Hjelde Busund Advokat / Senior Associate i Grette Advokatfirma – Artikkelen […]
Read more » Overtakelse av nybygg før midlertidig brukstillatelse

Kommentar: Månedens boligprisstatistikk

[…]faktisk gjør det lettere for unge å komme inn på markedet ved at boligene er blitt billigere. NEF støtter den linjen finansministeren har valgt. Vi tåler godt en avdempet boligprisvekst, dersom det gir økt robusthet og langsiktig forutsigbarhet i markedet. Boligtallene bør av respekt for folk flest behandles med nøkternhet Det er tross alt folks hjem vi snakker […]

Tre tips mellom slagene

[…]en av dagens spesialiteter – en smaksopplevelse du sent vil glemme. Program og påmelding til NEFs landsmøte/vårkonferanse finner du her. Fra bysentrum til høyfjell på 5 minutter På en rolig solskinnsdag er en vandretur på en av Bergens syv fjell et must. Bare 150 meter unna Bryggen og Fisketorget ligger Fløibanen, en skinnegående kabelbane som tar deg 320 meter opp til toppen av Fløyen. Selve Fløibanen er en av Norges mest kjente turistattraksjoner, og på toppen venter et fantastisk utsiktspunkt over byen, der du kan se alt fra hus, biler og mennesker i Bergens gater like under føttene dine, til […]

Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

[…]etter en priskorreksjon som har vært sterkere enn de fundamentale faktorene tilsier, kommenterer NEFs Carl O. Geving. Volumene indikerer velfungerende marked – Det er fortsatt regionale forskjeller, men omsetningsvolumene er god og indikerer et velfungerende marked. Oslo har falt mye på grunn av ga et markant skift fra positive til negative forventninger. Det er grunn til å tro psykologien i dette markedet vil endres fra negativ til gravis mer positiv, sier Geving. Carl O. Geving peker også på trenden som ble presentert i Førstegangskjøpertallene fra NEF og Ambita tidligere i uken. De viser at for første halvår 2017 går antall […]
Read more » Boligprisene i oktober: Flere boliger solgt i oktober i år enn i oktober i fjor

Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Av: Advokat Camilla Hammer Solheim, Advokatfirmaet BAHR AS NEF/FFN har i samarbeid med Norsk Eiendom bidratt til viktige avklaringer av det merverdiavgiftsrettslige leiebegrepet og betydningen dette får for co-workingkonsepter.  Avklaringen kommer i kjølvannet av at organisasjonene i januar 2019 lanserte en ny standard avtale for co-working. På bakgrunn av at det har vært sprikende praksis hos avgiftsmyndighetene vedrørende den mva.-messige klassifiseringen av de ytelser som typisk tilbys av en co-workingaktør, tok organisasjonen initiativ til å innhente en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet (SKD). Co-working er et begrep som brukes om ulike konsepter der brukerne gis tilgang til et fellesskap/nettverk for samhandling med […]
Read more » Co-working og merverdiavgift – viktige avklaringer fra Skattedirektoratet

Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016

«NEF juridisk får en del spørsmål om hvilke gebyr et borettslag kan kreve i forbindelse med salg av leilighet, og hvem av partene (selger og kjøper) som kan bli belastet slike gebyr. Vi har stilt spørsmålet til Paul Henning Fjeldheim, førstelektor på BI, advokat og eiendomsmegler MNEF som svarer: ……………..» Salg av borettslagsandel og gebyr Borettslagenes praksis med å ta betalt fra selger eller megler for å gi informasjon om regnskap, budsjett, vedtekter, husordensregler m.m. skaper noen utfordringer for megler når det gjelder hvem som skal betale for at disse opplysningene gis. Megler har behov for disse opplysningene for å kunne […]
Read more » Til Eiendomsmegleren, spørsmål og svar til utgaven i mai – 2016