Search results for "Boligpriser"

Results 71 - 80 of 118 Page 8 of 12
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

[…]forslag som Siv Jensen hadde festet seg ved: «Det er mange oppslag i mediene om boligmarkedet, boligpriser og om eiendomsmeglere. Noen av oppslagene, og deler av debatten, rundt boligmarkedet er preget av anekdotiske bevis. Flere ganger har vi sett at Norges Eiendomsmeglerforbund har bidratt med en nøktern og faktabasert tilnærming, som et korrektiv til dette.», sa hun. Carl O. Geving er glad for at lang tids arbeid fra NEFs styre og sekretariat har båret frukter: -Som interesseorganisasjon og talerør for norske eiendomsmeglere må vi være vårt ansvar bevisst. Med den markedskunnskapen vi besitter, har vi en rolle med å balansere […]
Read more » Finansministeren med kred til NEF –  En anerkjennelse av vårt arbeid, sier Carl O. Geving

Kommentar: Boblesnakk i boligmarkedet

[…]befolkningsveksten har skjerpet kampen om objektene. Derfor har vi lenge hatt en utvikling hvor boligpriser vokser mye raskere enn konsumpriser, og gjeld vokser raskere enn inntekter. Brukerkostnaden for boligeieren er bærekraftig så lenge rentene er lave og inntektene er relativt stabile. Rentene må stige mye og inntektene må falle mye før det blir dramatisk for husstandene. Derfor øker prisforskjellene mellom by og land, og mellom områder med oppgangskonjunktur og områder med nedgangskonjunktur. Delt marked Blant NEF-medlemmer som har meglet boliger de siste 20-30 årene oppleves boligmarkedet som mer delt enn noensinne. La meg gi et par eksempler. Boligprisene i Oslo […]

Annonsering

[…]tilbyr Eiendomsmegleren velskrevne og interessante artikler om jus, eiendomsmegling, boligpriser og trender. Annonsekontakt: Norges Eiendomsmeglerforbund v/markedssjef Peter Rånås Parkveien 55, 0256 Oslo Dir.tlf. kontor: 454 85 083 Tlf. mobil: 907 68 100 Faks: 22 55 31 06 E-post: […]

Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

[…]å utbedre, må du være forberedt på å ta dette på din kappe. Men i takt med stigende boligpriser, stiger da også hva som er «vesentlig». Har du kjøpt en leilighet til fire millioner, vil du som hovedregel ikke få dekket skader under 200.000 kroner. Det betyr at du — kort tid etter overtagelse av boligen — kan finne skjulte fuktskader på badet til 150.000 kroner, og likevel ikke ha noe krav mot selgeren. Dette er en regel de færreste boligkjøpere har forståelse for. Særlig ikke når vi vet at for noen år siden ville samme bolig kostet under 3 millioner, og da ville […]
Read more » Slik kan vi få færre krangler i bolighandelen

Eiendomsmarkeder gjennom pandemien

[…]gjennom historien sett at etter unormalt sterk prisvekst følger gjerne korreksjon og moderasjon i boligpriser. Sist vi erfarte det var våren 2017, og utslaget var også den gangen sterkest i Oslo. «Boosten» av rentene som ble satt ned våren 2020 har vart lenge, men vil ikke vare evig. Det er en grense for hvor mye vanlige husholdninger får låne. Når folk flest er vaksinert og samfunnet gjenåpnes vil folks konsum falle mer eller mindre tilbake til tilstandene før korona. Samtidig vil innenlands mobilitet og arbeidsinnvandring øke. Dette er faktorer som påvirker eiendomsmarkedet. I NEF erfarer vi at markedet fungerer best […]

Boligprisene sank 1,1 prosent i november

Det ble solgt flere boliger i november 2017 enn i fjor. Men salgstiden gikk opp, og prisene gikk ned. Av: Carsten Henrik Pihl Det ble solgt 7.171 boliger i Norge i november 2017. Det er 1,8 prosent flere boliger enn samme måned i fjor. Det viser boligprisstatistikken fra EiendomNorge, Finn.no og Eiendomsverdi som ble presentert tirsdag 5. november. Boligprisene sank 1,1 prosent Selv om det ble solgt flere boliger i november, sank prisene med 1,1 prosent i november. Boligprisene faller vanligvis noe i november, men fallet er lavere enn normalt. Gjennomsnittlig salgstid for boliger gikk opp til 46 dager på […]

Buck: Takk for tilliten!

[…]har jeg vært tydelig på at Norges Eiendomsmeglerforbund ikke arbeider for høyest mulig boligpriser i Norge. Våre medlemmers jobb er selvsagt som det alltid har vært å skape best mulig pris for hvert enkelt salgsobjekt, men politisk bør vi tvert imot arbeide for en moderat prisutvikling, som gir unge en fair sjanse. Vi må ikke komme dit at vi har et boligmarked som eies av de privilegerte få. Da faller den norske boligmodellen som bauta i velferdssamfunnet vårt. Det norske folk har i dag 3,3 mrd kroner i privat gjeld. Dette bør uroe oss alle. Som en ansvarlig samfunnsaktør er […]

Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

[…]bekymring Norges Eiendomsmeglerforbund deler Finanstilsynets bekymring for kombinasjonen av høye boligpriser og høy gjeldsbelastning – Samtidig ser vi at boligforsyningen tar seg opp og at kombinasjonen av en streng boliglånforskrift og moderat renteøkning bidrar til å bremse låneopptaket. Vi håper at den moderasjonen vi nå ser i boligprisutviklingen kan bidra til å moderere den usunne gjeldsveksten og dempe systemrisikoen, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund. Økning i andel med høy gjeld Finanstilsynet skriver videre at høstens undersøkelse av nye boliglån viser at andelen låntakere med samlet gjeld over 500 prosent av brutto inntekt har økt noe sammenliknet med […]
Read more » Finanstilsynet: Økt gjeldsbelastning bekymrer

Skatt på utleie i 2019 – slik er reglene

Leier du ut en bolig i 2019 blir det 22 prosent skatt på inntektene. Noen ganger. Skatten kommer an på hva du leier ut og hvor lenge. Her ser du hvordan. Oppdatert 22.1.2019 Skatt på utleie av bolig er egentlig ganske enkelt. Men for å komme riktig i regelverket er det viktig å slå fast hva du leier ut. Her er punktene du må sjekke. Merk: Skattesatsene her er for skatteåret 2019. 1. Leier du ut i egen bolig eller er det utleieleilighet? Husk at det er forskjell i skatt på om du leier ut en utleieleilighet som ikke er […]