Search results for "Boligpriser"

Results 61 - 70 of 118 Page 7 of 12
Sorted by: Relevance | Sort by: Date Results per-page: 10 | 20 | 50 | All

Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Boligprisene i juni sank i juni med 1 prosent. Samtidig ble det solgt 10.538 boliger i juni, noe som er rekord for de siste fem årene. Boligprisstatistikken for juni ble lagt frem onsdag av Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Tallene viser at boligprisene sank med 1,0 prosent i juni i år. Et litt lavere marked er vanlig i juni, så sesonkorrigert var prisene uendret for juni 2018. Normal utvikling Carl O. Geving, administerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyd med tallene: – Dette er veldig bra, nå har vi fått en normalutvikling i juni måned og alt ligger til rette […]
Read more » Boligprisene i juni: Ned 1,0 prosent. 9 prosent flere boliger solgt enn juni i fjor

Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

[…]ganger at boligkjøpere hadde benyttet seg av forbrukslån ved kjøp av bolig . – Med høye boligpriser vet vi at egenkapitalkravet øker, og da er vi også redd for at flere blir fristet til å ta forbrukslån for å klare å komme inn i boligmarkedet. Vi tror ikke at dette er et veldig utbredt problem, men det er veldig uheldig når det skjer. Det betyr jo at folk pådrar seg større gjeld enn det deres økonomi kan tåle. Vi mener derfor at det er veldig viktig at dette kommer på plass så snart som mulig slik at bankene vil få […]
Read more » Vil ta grep for å stoppe bruk av forbrukslån til boligkjøp

Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

[…]maktfordelingen. Dette skjer oftest gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon, om for eksempel boligpriser. Å skape en følelse av transparens har også vært i fokus hos noen meglerforetak. De har utviklet tjenester som viser kunden hvor man er i prosessen når man først setter i gang med boligsalget. Det andre formålet med å implementere teknologi er å effektivisere interne prosesser, med et mål om å redusere kostnader og øke marginer knyttet til oppdrag. Det har vært overraskende lite utvikling innen automatisering av interne prosesser hos meglerforetak. De fleste implementerer inkrementelle forbedringer av eksisterende prosesser, som gir lite utslag på den totale effektiviteten. […]
Read more » Kunstig intelligens i eiendomsmegling – kun en «hype»?

Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

[…]ikke ser behov for å differensiere kravene mellom Oslo og landet for øvrig. Presset på boligpriser og gjeldsopptak er mye høyere i Oslo og det tilser at dagens strengere regler for Oslo bør videreføres. Det er samtidig liten grunn til å generalisere, når både pris- og gjeldsutviklingen i store deler av landet er moderat i forhold til inntekts- og rentenivå, sier Carl O. Geving. Foreslår tillegg Norges Eiendomsmeglerforbund mener også at det i den nye forskriften bør være et tillegg som retter seg inn mot boligkjøpere med lav egenkapital, men med god langsiktig betjeningsevne. – NEF mener at boliglånsforskriften snarere […]
Read more » Oppsiktsvekkende forslag til ny utlånsforskrift

Et spennende og turbulent år!

[…]befolkningsveksten har skjerpet kampen om objektene. Derfor har vi lenge hatt en utvikling hvor boligpriser vokser mye raskere enn konsumpriser, og gjeld vokser raskere enn inntekter. Markedet drives først og fremst av fundamentale forhold som boligtilbud, inntekt og rente. Samtidig vet vi at forventninger kan forsterke opp- og nedturer. De fundamentale forholdene forklarer de store regionale forskjellene. NEF har frarådet generelle innstramminger i utlånsreglene. Tiltak som kan moderere sterke markeder, kan være gift for svake markeder. En moderat innstramming for Oslo-regionen er en fornuftig medisin, tror NEF. Meglerne har vist sterk endringsvilje. 2016 har også vært året hvor en samlet […]

Svak boligprisutvikling i juli

[…]boliglån som har utløst svekket kjøpekraft, fallende boligomsetning og utflatende til fallende boligpriser. Dette gjelder f.eks. Danmark, Sverige og USA som nå opplever et skift i sine markeder, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juli, opp fra 25 dager i juni. Raskest salgstid har Drammen m/omegn med 21 dager. Lengst salgstid hadde Asker og Bærum med 50 dager. Sterkest prisutvikling i Oslo Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Oslo med en oppgang på 0,4 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Stavanger m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på […]

Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

[…]vil bo sentralt. Tilbudssiden klarer ikke å dekke etterspørselen etter boliger. Det gir høye boligpriser. Samtidig er det i de største byene ungdom vil bosette seg. Hvordan kan vi utvikle byer og tettsteder til også å bli tilgjengelige og gode boområder for unge? Hva mener de ulike partiene må gjøres for å komme denne utfordringen i møte? Få med deg debatten! Tid: Fredag 18. august kl. 10.00-11.30 Sted: Arendal kino Medvirkende: Oppspill til debatten: Thor Eek, adm. dir NBBL Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant (FrP) Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant (AP) Carl O. Geving, adm. dir NEF (ekspertpanel) Andrea Sjøvoll, ungdomspartileder Sosialistisk ungdom […]
Read more » Arendalsuka: Derfor diskriminerer boligmarkedet ungdommen!

Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

[…]eiendomsmegler, enn i mer grisgrendte områder hvor prisene ofte er lavere. – Med dagens høye boligpriser, og da særlig i storbyområdene, er det naturlig at folk vil bruke eiendomsmegler for å føle seg trygg i bolighandelen. Den handler jo i mange tilfeller faktisk om mangemillionbeløp, og om vi ser bort fra at selger selvfølgelig vil ha høyest mulig pris, så veier nok trygghet i hele salgsprosessen nesten like tungt, skriver Värderingsdata i sin analyse.  – Den svenske undersøkelsene er grundig og avdekker at det kan bli svært dyrt å droppe eiendomsmegleren i bolighandelen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl […]
Read more » Bruk av eiendomsmegler gir høyere salgspriser

Boligprisene fortsatte opp i desember

[…]Carl O. Geving. – Med fasit for 2016 kan vi konstatere at ekspertene som gjetter på framtidige boligpriser har vært langt unna realitetene, sier Geving. Fundamentale forhold Statistikken viser videre at det fortsatt var store regionale forskjeller. Den sterkeste prisutviklingen i desember hadde Oslo og Moss med en oppgang på 0,9 prosent. Svakest prisutvikling hadde Haugesund med en nedgang på 0,1 prosent – den eneste av byene hvor boligprisene falt i desember. Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12 måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling […]

Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg

[…]budgivningen i boligmarkedet fungerer, og om ulike salgsprosesser virker forskjellig på oppnådde boligpriser. Utvalget må ta stilling til om reglene om budgivning bør endres, og eventuelt foreslå slike endringer, blant annet ut fra anmodningsvedtaket om å sikre boligkjøpernes behov for mer tid i bolighandelen. Spørsmålet må vurderes i sammenheng med annet regelverk, herunder avtaleloven og avhendingsloven. I tillegg skal utvalget se på om det bør utredes og fremmes forslag om klarere regler for meglerens vederlagsberegning og kostnadsspesifikasjon. Utvalget bør også vurdere hvordan meglers undersøkelses- og opplysningsplikt etterleves, og om det er behov for tilpasning av regelverket. Innenfor mandatets område skal […]
Read more » Finansdepartementet setter ned nytt eiendomsmeglingsutvalg